Jak wygląda prawo aborcyjne w Australii?

test ciążowy

Aborcja w Australii jest obecnie legalna we wszystkich stanach. Należy jednak pamiętać, że tutaj w każdym stanie może obowiązywać inne prawo i także w zakresie terminacji ciąży są różnice pomiędzy nimi. W związku z tym przyjrzyjmy się, jakie prawo aborcyjne obowiązuje w Australii w poszczególnych stanach.

New South Wales

Terminacja ciąży odbywa się do 22 tygodnia i można ją wykonać na życzenie pacjentki. Przed wykonaniem zabiegu specjalista przeprowadza rozmowę z kobietą, może zaproponować jej także dłuższą konsultację. W sytuacji, gdy specjalista uprawniony do wykonania aborcji odmówi jej wykonania ze względu na swoje osobiste poglądy, ma on obowiązek skierować pacjentkę do innego ośrodka, gdzie będzie mogła przeprowadzić zabieg.

W ciąży powyżej 22 tygodnia wymagana jest konsultacja z drugim specjalistą oraz musi być spełnionych kilka innych warunków.

Australian Capital Territory

W stanie ACT wymagane jest, aby zabieg aborcji został przeprowadzony w klinice zatwierdzonej przez władze (placówka ma tzw. ministral approval). Nie ma ograniczeń, co do tygodnia ciąży. Lekarz lub pielęgniarka uprawniona do przeprowadzenia zabiegu musi poinformować pacjenta, gdy odmawia jego wykonania ze względu na swoje poglądy osobiste.

Queensland

Na prośbę pacjentki aborcja może zostać przeprowadzona do 22 tygodnia ciąży. Po tym czasie konieczna jest zgoda dwóch lekarzy, którzy potwierdzą słuszność zabiegu ze względu na okoliczności. Lekarz ma obowiązek skierować pacjentkę do ośrodka, gdzie zabieg zostanie przeprowadzony, jeśli sam go odmawia.

Northen Territory

Prawo aborcyjne zezwala na zabieg terminacji ciąży  do 14 tygodnia, gdy lekarz zgadza się, że są ku temu przesłania (przesłania medyczne, stan fizyczny oraz psychiczny kobiety – zarówno w danym czasie, jak i potencjalnie w przyszłości). Po tym czasie obowiązuje wymóg uzyskania zgody drugiego specjalisty. Aby dokonać aborcji po 23 tygodniu sytuacja musi dotyczyć zagrożenia życia ciężarnej.

Victoria

Kobieta może dokonać aborcji na życzenie do 24 tygodnia ciąży. Po tym czasie wymagana jest zgoda dwóch lekarzy, którzy potwierdzą, że wykonanie zabiegu jest najlepszym rozwiązaniem dla pacjentki.

Western Australia

Aborcja może być wykonana do 20 tygodnia ciąży, w sytuacji gdy kobieta wyraziła taką prośbę ze względu na powody osobiste lub przesłanki medyczne. Po tym czasie dwóch  lekarzy musi uznać, że stan zdrowia kobiety lub nienarodzonego dziecka jest wskazaniem do wykonania zabiegu. Tego rodzaju aborcja może być wykonana jedynie w kilku ośrodkach, zatwierdzonych przez Ministra. Australia Zachodnia ma jasno określone zasady co do terminacji ciąży osoby poniżej 16 roku życia – lekarz jest zobowiązany do poinformowania jednego z rodziców.

South Australia

Australia Południowa ma nieco bardziej restrykcyjne prawo aborcyjne. Zabieg przeprowadza się do 28 tygodnia, potrzeba jednak zawsze zgody dwóch lekarzy. Przesłanką do wykonania zabiegu jest ochrona życia i zdrowia kobiety oraz podejrzenie o niepełnosprawności fizycznej lub intelektualnej dziecka.

Dodatkowo kobieta musi być rezydentem stanu SA co najmniej 2 miesiące (nie dotyczy to osób przebywających na wizach tymczasowych, np. studentów).

Tasmania

Aborcję można przeprowadzić na prośbę pacjentki do 16 tygodnia ciąży. Potrzebna jest zgoda dwóch lekarzy. Lekarz nie musi zgodzić się na przeprowadzenie aborcji, jeśli jest to niezgodne z jego osobistymi przekonaniami, chyba że sytuacja dotyczy zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki. Ma jednak obowiązek (może zostać podciągnięty do odpowiedzialności prawnej) poinformować pacjentkę, gdzie ma się zgłosić, aby otrzymać pomoc.

Prawo aborcyjne – podsumowanie

Australia nie ma dokładnie prowadzonych statystyk, co do liczby przerywanych ciąż. Określa się, że połowa kobiet, które zaszły w ciążę nie planowała dzieci. Jedna czwarta z nich ma wykonywaną aborcję. Należy jednak zaznaczyć, że w liczbę tych danych wchodzą także zabiegi medyczne po naturalnych poronieniach.

Szacowana liczba rocznie wykonanych aborcji to prawdopodobnie 19.7 przypadków na 1000 kobiet, co w przybliżeniu daje 2%. Kobiety w wieku 20-29 to najczęstsza grupa decydująca się na zabieg.

Podsumowując, prawo aborcyjne zezwala na wykonanie zabiegu terminacji ciąży na terenie całej Australii. W zależności od stanu (rejonu kraju) pacjentka może mieć przeprowadzony zabieg na własne życzeniu lub musi uzyskać zgodę lekarza, który potwierdzi zasadność wykonania zabiegu. Na zakończenie warto jeszcze dodać, że w większości stanach obowiązuje zakaz protestów oraz wszelkich zachowań potępiających zabieg aborcji.  Najczęściej jest to 150m od kliniki.

______________________________________________________________________________________________________

Artykuł powstał na podstawie informacji ze strony organizacji Children by Choice oraz innych organizacji związanych z służbą zdrowia. Więcej informacji (z uwzględniem prawa stanowego) znajdziesz pod adresami:

NSW – tutaj

QLD – tutaj

NT – tutaj

VIC – tutaj

SA – tutaj

TAS – tutaj

 

Przeczytaj także, czy nienarodzone życie jest ważniejsze od człowieka.

Mieszkałam przez kilka miesięcy w Londynie, przez rok na Malcie, a teraz jestem w Australii. Piszę do Ciebie ze słonecznej Sydney o życiu, o tym kraju, o podróżach i przemyśleniach emigranta. Serdecznie Cię zapraszam do odkrywania świata ze mną!

Zostaw swój komentarz, wymieńmy się myślami! Możesz także podzielić się tym wpisem z innymi!!

Leave a Reply